Członkostwo

W dniu 12 grudnia 2004 w Kolonii podpisana została umowa asocjacyjna OSIS-EDI (European Association of Dental Implantology). Na mocy tej umowy od 1 stycznia 2005 członkowie OSIS stają się jednocześnie członkami międzynarodowej organizacji implantologicznej EDI. Wynegocjowana została także omal symboliczna składka członkowska EDI, specjalnie dla członków OSIS w wysokości 10 Euro rocznie, podczas gdy pozostali płacą 200 Euro. Kwota taka zostanie dodana do ogólnej składki OSIS-EDI, która od 2005 roku wynosi łącznie 250 złotych rocznie.

€˜Roczna opłata członkowska wynosi 250 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

OSIS ul. Elektoralna 11 m 43 Warszawa

Nr konta: PKO BP SA 24 1020 1097 0000 7602 0140 7220

Do pobrania:

Deklaracja członkostwa (MS Word)

Wzór przelewu (PDF)