Zarząd

Zarząd Główny:

Prof. Andrzej Wojtowicz – Prezes CV-eng

Prof. Elżbieta Nastalska-Mierzwińska v-ce prezes

dr Krzysztof Awiłło – członek

dr hab. Bartłomiej Loster – członek

dr Dariusza Mateńko – sekretarz

dr Piotr Wychowański – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

dr Janusz Szarmach – przewodniczący

prof. Stanisław Suliborski – sekretarz

dr Piotr Majewski – członek

dr Dorota Schmidt – członek

dr Sławomir Szymański – członek

Przewodniczący Oddziałów Regionalnych:

Bydgoszcz: dr n. med. Paweł Białożyk

Gdańsk: doc. dr hab. med. Zdzisław Bereznowski

Katowice: dr hab. Tadeusz Morawiec

Kraków: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

Lublin: dr n. med. Zbigniew Leszcz

Łódź: dr n. med. Beata Suliborska

Poznań: dr n. med. Stanisław Grajewski

Warszawa: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Wrocław: doc. dr hab. med. Jan Wnukiewicz

Skład Kapituły d/s programowych, weryfikacji, egzaminów ds. Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej.

Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska- Nastalska

Prof dr hab. Stanisław Majewski

Prof. dr hab. Stanisław Suliborski

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz