• ul. Elektoralna 11 lok 43, 00-137 Warszawa
  • edu@osis.org.pl
  • +48 22 502 12 42
  • +48 22 502 21 53

Kontakt

Ogólnopolskie stowarzyszenie chirurgii I implantoprotetyki stomatologicznej

Adres do korespondencji:
OSIS EDI (i-Res Polska Sp. z o.o.)
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa
tel.: +48 22 502 12 42, 502 21 53

Siedziba

ul. Elektoralna 11 lok 43, 00-137 Warszawa
NIP 677 212 90 04

Biuro

Zakład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa
tel.: 22 502 12 42, 22 502 21 53

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe