OSIS
  • Warszawa 02-097 ul Binieckiego 6 UCS-WUM
  • edu@osis.org.pl
  • 601 270 633
  • 607 779 769

Peri implantitis – prewencja i leczenie

SCIENTIFIC & RESEARCH PARTNER
OSIS KONTAKT – EDU@OSIS.ORG.PL

 


Szanowni Koleżanki i Koledzy, gdy implantologia stomatologiczna zaczynała się w latach 80tych i 90tych ubiegłego stulecia chodziło głównie o FUNKCJĘ i przeżycie implantów. Potem na przełomie wieków, gdy doskonaliliśmy się w inżynierii tkankowej, skupiliśmy się na ESTETYCE i SZYBKOŚCI: obciążać implanty szybko, natychmiast ! Teraz nacisk jest na DŁUGOWIECZNOŚĆ implantów i estetycznych rekonstrukcji – ZAPOBIEGANIE i LECZENIE PERI-IMPLANTITIS.

‚Dr Dennis Tarnow już 25 lat temu proponował implanty hybrydowe z powierzchnią maszynową w części do-koronowej implantu, co miało zapobiec gromadzeniu płytki bakteryjnej na powierzchni implantu po jego odsłonięciu publikacja-zał. 2.

Chroniące przed periimplantitis działanie gładszej powierzchni (maszynowej) potwierdzają publikacje Dr Franka Schwarz’a prezentujące zahamowanie periimplantitis po zabiegu implantoplastyki, polegającym na zeszlifowaniu szorstkiej powierzchni implantu do powierzchni zbliżonej do maszynowej załącznik 1

Obecnie uważa się, że Implant JEST ‘Ciałem Obcym’ i zanik kości brzeżnej wokół implantu jest wynikiem reakcji immuno-osteolitycznej ( T.Albretsson et al. 2016 ) a bakterie patogenne pojawiają się wtórnie. Okazuje się także ,że nowoczesne ‘aktywne’, szorstkie powierzchnie implantów są przyjazne dla bakterii…

…i sprzyjają spontanicznej progresji peri-implantitis (Albouy, Abrahamsson, Berglundh 2011)…

…podczas gdy „stare” implanty maszynowe wykazują oporność…

…i co więcej, badania histologiczne pokazują, że BIC przy implantach maszynowych jest zbliżony do BIC przy implantach szorstkich w pierwszych dniach i tygodniach od implantacji (Simion, Massimo / Benigni, Marco / Hezaimi, Khalid Al / Kim, David M. 2015) a tzw. Osteogeneza Dystalna i Kontaktowa nie istnieje, przynajmniej w kontekście w jakim były prezentowane do dziś, ponieważ zdjęcia histologiczne z pierwszych dni po implantacji jasno pokazują, osteogeneza zaczyna się wokół odłamków kostnych pomiędzy implantem a ścianą łoża kostnego bez względu na powierzchnię (szorstką czy maszynową).

Powoli także „szerokość biologiczna” traci sens w kontekście połączenia łączno-tkankowego wokół implantu zademonstrowanego na ludzkich histologiach przez Myrona Nevinsa…

Zachęcam do lektury naukowej i uczestnictwa w 12 Kongresie OSIS 12-13 MAJA 2016.

PREZES OSIS
Prof. Andrzej WOJTOWICZ

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH KLINIK IMPLANTOLOGICZNYCH

REKOMENDOWANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Early Bone Formation Adjacent to Oxidized and Machined Implant Surfaces: A Histologic Study
Authors: Simion, Massimo / Benigni, Marco / Hezaimi, Khalid Al / Kim, David M. Int J Periodontics Restorative Dent 35 (2015), No. 1

PDF:  iRES-basic-MASSIMO-BIC-on-masch-VS-rough

Immediately loaded machined versus rough Surface dental implants in edentulous jaws.
Marco Esposito et al.

PDF:  Marco-Esposito-IRES

Hybrid Implants in Healthy and Periodontally Compromised Patients.
Sergio Spinato et al.

PDF:  2017Spinato

Peri-Implantitis”: A Complication of a Foreign Body or a Man-Made “Disease”. Facts and Fiction
Authors:Tomas Albrektsson MD, PhD, RCPSG,Luigi Canullo DDS,David Cochran DDS, PhD, Hugo De Bruyn DDS, PhD -First published: 30 May 2016

PDF:  “Peri-Implantitis”

Peri-implantitis – onset and pattern of progression.
Derks J1, Schaller D1, Håkansson J1, Wennström JL1, Tomasi C1, Berglundh T1. J Clin Periodontol. 2016 Apr;43(4)

Spontaneous progression of experimental peri-implantitis * at implants with different surface characteristics: An experimental study in dogs.
Jean-Pierre Albouy, Ingemar Abrahamsson, Tord Berglundh First published: 4 December 2011

LECZENIE PERI-IMPLANTITIS

15 lat badań prowadzonych przez kolegów z Uniwersytetów: Bicocca w Mediolanie i Diderot w Paryżu przynoszą nam ( w ostatniej publikacji z 2016 ) efektywny protokół dekontaminacji implantu i ubytku w Peri-Implantitis, gdzie odpowiednie ustawienia lasera diodowego pozwalają na uwolnienie reaktywnych pojedynczych cząsteczek tlenu, które wraz z cząsteczkami srebra zawartego w roztworze efektywnie niszczą bakterie na powierzchni implantu i tkanek ubytku.
Pełny protokół łączy działania:

Mechaniczne (ultrasoniczny skaling i/lub kiretaż),
(Chemiczne (ultrasoniczne wypłukiwanie roztworem Betadyny 1/5),
Mechaniczne i Chemiczne działania abrazyjne piaskowania air-flow oraz
Fotodynamiczne laserem diodowym

Jak donoszą autorzy: ‘Połączenie tych działań terapeutycznych pozwala na głęboką dezynfekcję każdej powierzchni implantu’.

Warunkiem jest aby laser był HLLT i działał falami w zakresie 800-980nm, pulsacyjnie na wysokiej częstotliwości 10 kHz z mocą powyżej 2 W w temperaturze poniżej 48°C – inaczej nie uwolni wolnego tlenu i nie oczyści powierzchni implantu z bakterii.

Zachęcam do zapoznania się z badaniami w poniższej publikacji i do zastosowania tego protokołu w leczeniu Peri-Implantitis.
AW

BioMed Research International
Volume 2016 (2016), Article ID 6321906, 8 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2016/6321906


Clinical Study

Clinical, Radiographic and Microbiological Evaluation of High Level Laser Therapy, a New Photodynamic Therapy Protocol, in Peri-Implantitis Treatment; a Pilot Experience
Gianluigi Caccianiga,1 Gerard Rey,2 Marco Baldoni,1 and Alessio Paiusco1

  1. Department of Surgery and Translational Medicine, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy
  2. University of Paris Diderot, Paris, France. Received 2 December 2015; Accepted 26 January 2016

MATERIAŁY

PEŁNA PUBLIKACJA
We provide outstanding service through teamwork, accountability and innovation of which is reflected in the quality of our results. Zobacz więcej…

PROTOKÓŁ
With up to 10 currency accounts with 45 currencies supported, you can instantly receive and send money to almost anyone anywhere in the world, anytime. Zobacz więcej…

WYKAZ PUBLIKACJI
Teamwork, experience, accountability and innovation – all of which is reflected in the quality of our results. Zobacz więcej…