Opinie biegłychOSIS
  • Warszawa 02-097 ul Binieckiego 6 UCS-WUM
  • edu@osis.org.pl
  • 601 270 633
  • 607 779 769

Opinie biegłych sądowych

Zachęcamy do korzystania z opinii naszych biegłych OSIS w sprawach dotyczących implantologii i chirurgii stomatologicznej.
Nasi biegli to doświadczeni klinicyści oraz wieloletni biegli sądowi.
Zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 Listopada 2019 r umożliwiają stronom procesu wybór biegłego.
Wybór biegłego przyczyni się do szybkiego rozwiązania sporu w sądzie a może nawet zakończy się postępowaniem ugodowym.
Prof. Andrzej Wojtowicz
Prof. Andrzej Wojtowicz

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS,
Konsultant Wojewódzki z Chirurgii Stomatologicznej,
Kierownik Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wieloletni Biegły Sądowy

Prof. Małgorzata Pihut
Prof. Małgorzata Pihut

Kierownik Katedry Protetyki CM UJ w Krakowie

Dr hab. Piotr Majewski
Dr hab. Piotr Majewski

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Kierownik Pracowni Implantologii CM UJ w Krakowie
Międzynarodowy wykładowca

Dr hab. Kornel Krasny
Dr hab. Kornel Krasny

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Wieloletni Biegły Sądowy

Dr n.med. Witold Kirstein
Dr n.med. Witold Kirstein

Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, WUM

Dr n.med. Paweł Aleksandrowicz
Dr n.med. Paweł Aleksandrowicz

Lekarz Medycyny i Lekarz Dentysta,. Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Międzynarodowy Specjalista z zakresu Implantów Zygomatycznych

Dr Wojciech Popowski
Dr Wojciech Popowski

Specjalista Chirurg Stomatolog
Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wieloletni Biegły Sądowy

Lek. Stom. Jerzy Kuboń
Lek. Stom. Jerzy Kuboń

Specjalista chirurgii i protetyki stomatologicznej
Wieloletni Biegły Sądowy

Lek. Stom. Tomasz Falkowski
Lek. Stom. Tomasz Falkowski

Wieloletni Biegły Sądowy z zakresu Implantologii,
Międzynarodowy Szkoleniowiec i Twórca "Akademii Implantologii"
Założyciel 1szej Prywatnej Kliniki Dentystycznej w Warszawie

Jarosław Podbielski – Radca prawny
Jarosław Podbielski – Radca prawny

Podsiada również uprawnienia i doświadczenie jako Inspektor ochrony danych osobowych, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds.systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w placówkach stomatologicznych. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem praktyki stomatologicznej.

Dane kontaktowe:
Tel.: 501175887
e-mail: jaroslaw.podbielski@hotmail.com

Osoby lub instytucje zainteresowane wydaniem opinii proszone są o kontakt
E-mail: edu@osis.org.pl lub tel: 607 779769

W celu przygotowanie wstępnej wyceny opinii biegłego OSIS niezbędne są następujące informacje:

1. Imię i nazwisko osoby zwracającej się
2. czego dotyczy sprawa/zapytanie – proszę opisać
3. czy sprawa jest już w sądzie – jeśli tak to:
4. Treść Pozwu oraz
5. ilość zapytań sądowych oraz
6. liczba akt
7. czego oczekuje
8. czy wymagane jest badanie/obdukcja
9. kontakt: osoba, adres email