Opinie biegłychOSIS
  • MEDICARE, Ul. J. Mireckiego 13A/ 11, MIŃSK MAZOWIECKI 05-300
  • edu@osis.org.pl

Opinie biegłych sądowych

Zachęcamy do korzystania z opinii naszych biegłych OSIS w sprawach dotyczących implantologii i chirurgii stomatologicznej.
Nasi biegli to doświadczeni klinicyści oraz wieloletni biegli sądowi.
Zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 Listopada 2019 r umożliwiają stronom procesu wybór biegłego.
Wybór biegłego przyczyni się do szybkiego rozwiązania sporu w sądzie a może nawet zakończy się postępowaniem ugodowym.
Prof. Andrzej Wojtowicz
Prof. Andrzej Wojtowicz

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS,
Konsultant Wojewódzki z Chirurgii Stomatologicznej,
Kierownik Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wieloletni Biegły Sądowy

Dr hab. Kornel Krasny
Dr hab. Kornel Krasny

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Wieloletni Biegły Sądowy

Prof. Małgorzata Pihut
Prof. Małgorzata Pihut

Kierownik Katedry Protetyki CM UJ w Krakowie

Dr hab. Piotr Majewski
Dr hab. Piotr Majewski

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Kierownik Pracowni Implantologii CM UJ w Krakowie
Międzynarodowy wykładowca

Dr n.med. Paweł Aleksandrowicz
Dr n.med. Paweł Aleksandrowicz

Lekarz Medycyny i Lekarz Dentysta,. Pracownik,
Międzynarodowy Specjalista z zakresu Implantów Zygomatycznych

Dr n.med. Witold Kirstein
Dr n.med. Witold Kirstein

Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, WUM

Dr Wojciech Popowski
Dr Wojciech Popowski

Specjalista Chirurg Stomatolog
Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wieloletni Biegły Sądowy

Lek. Stom. Jerzy Kuboń
Lek. Stom. Jerzy Kuboń

Specjalista chirurgii i protetyki stomatologicznej
Wieloletni Biegły Sądowy

Lek. dent. Marta Gibas-Stanek
Lek. dent. Marta Gibas-Stanek

Specjalista Ortodoncji
Asystent Katedry Protetyki i Ortodoncji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jarosław Podbielski – Radca prawny
Jarosław Podbielski – Radca prawny

Podsiada również uprawnienia i doświadczenie jako Inspektor ochrony danych osobowych, Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik ds.systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w placówkach stomatologicznych. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem praktyki stomatologicznej.

Dane kontaktowe:
Tel.: 501175887
e-mail: jaroslaw.podbielski@hotmail.com

Osoby lub instytucje zainteresowane wydaniem opinii proszone są o kontakt
E-mail: edu@osis.org.pl lub tel: 607 779769

W celu przygotowanie wstępnej wyceny opinii biegłego OSIS niezbędne są następujące informacje:

1. Imię i nazwisko osoby zwracającej się
2. czego dotyczy sprawa/zapytanie – proszę opisać
3. czy sprawa jest już w sądzie – jeśli tak to:
4. Treść Pozwu oraz
5. ilość zapytań sądowych oraz
6. liczba akt
7. czego oczekuje
8. czy wymagane jest badanie/obdukcja
9. kontakt: osoba, adres email