OSIS
  • Warszawa 02-097 ul Binieckiego 6 UCS-WUM
  • edu@osis.org.pl
  • 601 270 633
  • 607 779 769

Rejestr Certyfikowanych Implantologów

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem Rejestru Certyfikowanych Implantologów przez OSIS-EDI uprzejmie prosimy o  pobranie formularza zgłoszenia (zgody). Wypełniony formularz prosimy odesłać pocztą na adres:

OSIS EDI
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa

z dopiskiem „formularz zgłoszenia do rejestru”

Podstawą dokonania wpisu do rejestru, oprócz zgody, jest posiadanie aktualnej certyfikacji OSIS-EDI przez lekarza.

Formularz zgłoszenia