OSIS
  • ul. Elektoralna 11 lok 43, 00-137 Warszawa
  • edu@osis.org.pl
  • +48 22 502 12 42
  • +48 22 502 21 53

Rejestr Certyfikowanych Implantologów

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem Rejestru Certyfikowanych Implantologów przez OSIS-EDI uprzejmie prosimy o  pobranie formularza zgłoszenia (zgody). Wypełniony formularz prosimy odesłać pocztą na adres:

OSIS EDI
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Nowogrodzka 59, 02-006, Warszawa

z dopiskiem „formularz zgłoszenia do rejestru”

Podstawą dokonania wpisu do rejestru, oprócz zgody, jest posiadanie aktualnej certyfikacji OSIS-EDI przez lekarza.

Formularz zgłoszenia