OSIS
  • MEDICARE, Ul. J. Mireckiego 13A/ 11, MIŃSK MAZOWIECKI 05-300
  • edu@osis.org.pl

Sekcja Implantologii ratunkowej, zygomatycznej I bikortykalnej


Współczesna implantologia zdominowana jest przez tzw. dwufazowe, śrubowe implanty typu Branemrka, gdzie do części śródkostnej wkręcany jest odpowiedni łącznik ( ang. Abutment ), na którym przykręcane lub cementowane są korony i mosty.

Dwufazowość narzuca odpowiednią grubość, średnicę implantu, by pomieścić mógł bezpiecznie śrubę łącznika protetycznego a przy zanikach kości, taka standardowa implantologia narzuca konieczność odbudowy kości by pomieścić implant.

ALTERNATYWĄ, omijającą przeszczepy kości ( tzw. augmentację / regenerację ) są stosowane także od dziesięcioleci implanty jednofazowebikortykalne ( ang. 1 – piece implants ) z łącznikiem jako przedłużeniem części śródkostnej, które wszczepione mogą być w cienką kość żuchwy i szczęki.

Dodatkową alternatywą dla atroficznej szczęki, są implanty zygomatyczne czyli jarzmowe, także wszczepiane od dziesięcioleci.

Sekcja IMPLANTOLOGII RATUNKOWEJ – ZYGOMATYCZNEJ utworzona została 12 listopada 2018 roku przez Prezesa OSIS, Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJA WOJTOWICZA z dr n.med. Pawłem .Aleksandrowiczem jako specjalistą w implantologii zygomatycznej – w celu pomagania implantologom w trudnych przypadkach klinicznych.https://osis.org.pl/implanty-zygoma

Wkrótce po zawiązaniu do sekcji dołączyli specjaliści implantologii bikortykalnej: dr n.med. Tomasz A. Grotowski, lek. med. Dariusz Grzęda oraz lek. dent. Tatiana Zawadzka 

12 listopada 2018 roku powstaje : Sekcja IMPLANTOLOGII RATUNKOWEJ – ZYGOMATYCZNEJ utworzona przez Prezesa OSIS, Prof. dr hab. n. med. ANDRZEJA WOJTOWICZA