OSIS
  • Warszawa 02-097 ul Binieckiego 6 UCS-WUM
  • edu@osis.org.pl
  • 601 270 633
  • 607 779 769

Webinar

Prof. Myron Nevins jest światowym ekspertem w dziedzinie implantów dentystycznych i inżynierii tkankowej, periodontologii i stomatologii odtwórczej.

W tym webinarium zostaną przedstawione aktualne informacje na temat implantologii i regeneracji kości i tkanek miękkich pod kątem funkcji i estetyki w stomatologii restoracyjnej. Profesor Myron Nevins przedstawi także aktualne badania w tych dyscyplinach i wskaże kierunki na przyszłość, podając wytyczne dla nowych badań i publikacji.

Wykład dzięki współpracy z OSIS oraz #Stomatologia Implanty Nauka Biznes odbędzie się 1 lipca na żywo o godzinie 20:10 i prowadzony będzie w języku angielskim.

Rejestracja i informacja:
https://www.dtstudyclub.com/webinar/prof-myron-nevins-update-on-implants-regeneration-research-publications/